نگرانی

نگرانی:

احساسی است که ما را در زمان حال به علت چیزهای نامطمئن در آینده از تحرک باز میدارد.

امنیت روانی بیش از نیازهای فیزیولوژیکی به کارتان می آید.

آرام باشید.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید