ایثار

عاشق واقعی در آرزوی خوشبختی و راحتی معشوق است و نسبت به او احساس مالکیت نمی کند.

برای آبیاری گل عشق خود باید وقف کردن و ایثار کردن را بیاموزید.

عاشق واقعی که به هویت وجود رسیده ضمن اینکه ایثار می کند خود را از یاد نمی برد.

/ 0 نظر / 6 بازدید