واریز عاطفی

آیا تا به حال چیزی درباره واریز عاطفی شنیده اید؟؟؟؟!!!!!

وقتی به همسر خود محبت می کنید از اون قدردانی می کنید.

احساساتش را درک می کنید و در مقابلش مسئولیت پذیرید.

این یعنی واریز عاطفی کرده اید.

در نتیجه او صاحب انرژری شده است یعنی قدرت بخشندگیش افزایش می یابد.

 زیرا حساب واریز عاطفی اش موجودی دارد

در این صورت کسی که صاحب انرژی هست قادر است طرف مقابل خود را خوشحال سازد.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید