نقش مذاکره و مدیریت بحران

نقش مذاکره:

خستگی های ناشی از تنش، درگیری و بگو مگوهای مخرب را با یک مذاکره ی جانانه و دوستانه که در آن عقل فرمان میراند رفع کنید.

 

مدیریت بحران:

یعنی اینکه گفته ی جناب آنشوفسکی را آویزه گوش سازیم.

خرد پذیر باشیم یعنی ارزیابی دقیقی از شرایط داشته باشیم.

انعطاف پذیر باشیم یعنی سهم خود را ببینیم و بالاخره 

مسئولیت پذیر باشیم یعنی برای حل بحران قدمی برداریم.

/ 0 نظر / 6 بازدید